Disneyland 1972 Love the old s

Thỏa sức đam mê! Độc Quyền!
Hack Phone JAF
Dùng Jaf - khi không có file*.ppu và chỉ hiệu quả với những máy s40v3 để xuất file *.pp ra
Kết quảtrên máy v3 rất là nhiều dònglàm như trong hình để xuất file *.pp,chọn Phone Mode là Normal nữa nhé
8-2
Lưu*.pp lại và dùng notepad mở nó,thay đổi như trong hình
10-1
12-1
Save lại và upload
13-1
14-1
+File*.pp thực ra chỉ là số thứ tự các setting trong file *.ppu+Với phoenix các bạn cũng có thể nhấn save để tạo ra *.pp nhưng có vẻ hơi dưthừa khi đã có *.ppu
+Thay các dòng tương ứng cho từng máy theo bảng dưới2626 (27), 2630 (48), 2660 (48), 2760 (48), 3109c (28), 3110c (28), 3120c (48), 3500c (28)5200 (28), 5300 (28), 5310 (48), 6021 (25), 6070 (25), 6080 (25), 6101 (25), 6103 (25), 6111 (68), 6126 (22), 6103 (22), 6230i (69), 6233 (67), 6270 (36), 6280 (67 ), 6300 (28 ), 6300i (48 ), 6301 (48 ), 7500p (48 ), 8600luna (22 ).6280 (67), 6300 (28), 6300i (48), 6301 (48), 7500p (48),8600luna (22). Những dòng này chình là sốthứ tự của mode Java TCK Support ở mỗi model và số 2 là cách để thay đổi giá trị của nó:@)
» Top Nhiều Wap Hay